Si, sejidores mebas, kom a lider suprem desde la somvra dl chat d telejram de Nintenjaip, kada dia e da llejir moltas tunterias q demostren qe aki l ke te mes seni soc io.

Y kom qe sok 1a parsona d pau y no aman d la viulensia ke numes vol fe servell frejit par supar, ya us dik ke no kal ke entreu al telegran dakesta peña a barallarbus…ya us enseñu yo el nibell ke ya

NO tuneishis a la komunitat catalana de Nintendo.

Pàyina que no eu de visitar: https://ift.tt/2yFllJP

Tutiter per dirme coses vuniques: https://twitter.com/pituhype

Xat x ofrenes: https://ift.tt/2IGPc9c…

Tonteria per parlà en directe: https://ift.tt/2hm41gU

PITUHYPW!!