No meu trovat a faltar? En Pitu torna a star al bostre serbei i torno d les bacanses am mes odi qe mai per donarbus un anunci mol important: streno noba secsió x a qe majudeu a makinar el pla final x lecstermini de nintrendo. Responeume o gabinetades x tots, pitufitros!

NO tuneishis a la komunitat catalana de Nintendo.

Pàyina que no eu de visitar: https://ift.tt/2yFllJP

Tutiter per dirme coses vuniques: https://twitter.com/pituhype

Xat x ofrenes: https://ift.tt/2IGPc9c…

Tonteria per parlà en directe: https://ift.tt/2hm41gU

Música que he mangat dinternet per fer aket video:

High Octane / Dance – Ben Sound: www.bensound.com
Tinyo RD – El Pito : https://www.youtube.com/watch?v=oJS8QDRBujk
Dizkodeath – Funeral Of Queen Mary: https://www.youtube.com/watch?v=E5Y5cRlNYO4