El Company de la comunitat Mironet1 ens fa unes primeres impressions sobre el FIFA 18 de Nintendo Switch.

[amazon_link asins=’B072MFPNDM’ template=’ProductAd’ store=’raspberrycat-21′ marketplace=’ES’ link_id=’8e7ddaa4-a9a5-11e7-8483-e5f2928bc50c’]