Segueix-nos al compte de Twitter https://twitter.com/NintenhypeCat

Afrega’ns a la switch:
FC: mironet1 4788 0266 4203
FC: Liduri 4612-0562-6620