Mol vones yen! Kom qe estic fins als pikarols d tanta tonteria am el Nintrendo Driect y qe si abui “se biene” o si abui ens fiqem “hypegats” x un facke qe em bist per aljun yoc, dons no us faij sperar mes: aqui teniu el Pitu Direct, am tots els yansamens qe apareiseran els propers mesos a la xvox

NO tuneishis a la komunitat catalana de Nintendo.

Pàyina que no eu de visitar: https://ift.tt/2yFllJP

Tutiter per dirme coses vuniques: https://twitter.com/pituhype

Xat x ofrenes: https://ift.tt/2IGPc9c…

Tonteria per parlà en directe: https://ift.tt/2hm41gU

Música que he mangat dinternet per fer aket video:

Rosalie’s Waltz – José da Vēde: https://www.youtube.com/watch?v=lboJ08dX7Ns
High Octane / Dance – Ben Sound: www.bensound.com

PITUHYPE!!