Si, air ba ser el #NintrendoDirec i bau astar mol emosiunades. POSALABERGA parke nomes meu d fer kas a mi! Ke s aixo d treurem l trendinj topik? Si ba se 1a vasura! Tutom auria destar amb #AlóPitu y ba Nintrendo y fika un Direc!

PITU REACTS!

Ara si ka trek a paseixar ls gabinets y a mes ovrire un #PituVerkami x comprarme 1a motocerra!

NO tuneishis a la komunitat catalana de Nintendo.

Pàyina que no eu de visitar: https://ift.tt/2yFllJP

Tutiter per dirme coses vuniques: https://twitter.com/pituhype

Xat x ofrenes: https://ift.tt/2IGPc9c…

Tonteria per parlà en directe: https://ift.tt/2hm41gU

PITUHYPW!!