El Company de la comunitat Mironet1 ens fa unes primeres impressions sobre el Pokkén Tournament DX per Nintendo Switch.

[amazon_link asins=’B072MKWRN9′ template=’ProductAd’ store=’raspberrycat-21′ marketplace=’ES’ link_id=’f105f3f7-ad99-11e7-8fed-6bf29f5311c9′]