Ola basurites!

Arriva el 2020 i els nintenjaipers kontinuan jugan al mario quart. Pero no per mol tems mes… arriva la prupera yenerasio de consoles!!! Sejuiran fen els micus com 100pre o suniran al PITUHYPE?!

NO tuneishis a la komunitat catalana de Nintendo.

Pàyina que no eu de visitar: https://ift.tt/2yFllJP

Tutiter per dirme coses vuniques: https://twitter.com/pituhype

Xat x ofrenes: https://ift.tt/2IGPc9c…

Tonteria per parlà en directe: https://ift.tt/2hm41gU